korisnik Prijava |  pretplata PretplataDEMO |

Šta je BazaPropisa.net?

 
BazaPropisa.net je elektronska pravna baza koja Vam pruža uvek ažurne propise, obrasce, ugovore, itd. Zato je BazaPropisa.net najmoderniji i najbrži način praćenja pravnih propisa!
 
BazaPropisa.net u svojoj bazi sadrži više hiljada propisa, modela, obrazaca i taj broj se svakodnevno povećava.
 
 
 
 
 
 
 
Potreba
 
Svaki odnos u društvu regulisan je nekim pravnim propisom. Dinamika donošenja propisa je izrazito velika u prethodnim godinama, a tako će biti i u godinama koje predstoje, pa je zbog toga potreba za praćenjem i poznavanjem pravnih propisa postala sve veća.
 
U poslednjih godinu dana u Srbiji je doneto ili izmenjeno više od 150 Zakona i oko 2000 podzakonskih akata.
 
 
 
Sadržaj
 
Portal BazaPropisa.net podeljen je na pet oblasti, i to:
 
1) Zakonodavstvo (sadrži dnevno ažurirane propise, i to: sve zakone, uredbe, odluke, pravilnike, međunarodne ugovore i ostale propise koji važe na teritoriji Republike Srbije)
2) Obrasci (više od 250 obrazaca koji se najviše koriste u poslovanju, u PDF formatu, koji su ispunjivi i mogu se štampati)
3) Modeli (modeli svih ugovora, sudskih postupaka i ostalih akata bitnih za poslovanje jednog preduzeća)
 
4) Računovodstvo (MRS -Međunarodni računovodstveni standardi, MSFI -Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja, IFRIC  I SIC -Tumačenja Fondacije komiteta za međunarodne računovodstvene standarde)
 
5) Poreski kalendar (kalendar poreskih I drugih obaveza)
 
 
 
 
Prednosti ONLINE internet baze
 
Nema više instalacija i diskova
Ne zahteva nikakve postupke ažuriranja od strane korisnika (vrši se automatski)
Možete koristiti bilo kad i bilo gde(u kancelariji, kod kuće, bilo gde da Vam zatreba)
Nije bitna konfuguracija računara
Nije bitan operativni sistem
Nije bitna brzina internet protoka
Aktivna 24 časa dnevno, 365 dana u godini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BazaPropisa.net Vam pruža uvek ažurne propise, obrasce, ugovore, itd. BazaPropisa.net u svojoj bazi sadrži više hiljada propisa, modela, obrazaca i taj broj se svakodnevno povećava.
Statistika: Na našem portalu se nalazi 722 Zakona, 1325 Uredbi, 2726 Pravilnika, 2065 Odluka, 1950 Modela  i više stotina ostalih propisa. 
 
U poslednjih godinu dana u Srbiji je doneto ili izmenjeno više od 125 Zakona i oko 3500 podzakonskih akata. Najbolji način da budete u toku sa svim izmenama i dopunama pravnih propisa jeste da se pretplatite na korišćenje portala BazaPropisa.net, a mi ćemo Vam prilikom svakog ažuriranja poslati obaveštenje email-om o novim aktima koji su uneti u bazu.

Sadržaj portala BazaPropisa.net podeljen je na četiri oblasti, i to:

1) Zakonodavstvo (sadrži dnevno ažurirane propise, i to: sve zakone, uredbe, odluke, pravilnike, međunarodne ugovore i ostale propise koji važe na teritoriji Republike Srbije)
2) Modeli (modeli svih ugovora, sudskih postupaka i ostalih akata bitnih za poslovanje jednog preduzeća)
3) Obrasci (više od 250 obrazaca koji se najviše koriste u poslovanju, u PDF formatu, koji su ispunjivi i mogu se sačuvati i štampati)
4) Računovodstvo (MRS -Međunarodni računovodstveni standardi, MSFI -Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja, IFRIC  I SIC -Tumačenja Fondacije komiteta za međunarodne računovodstvene standarde, Poreski kalendar - kalendar poreskih I drugih obaveza)

Prednosti ON-LINE internet baze 

  • Nema više instalacija i diskova
  • Ne zahteva nikakve postupke ažuriranja od strane korisnika (vrši se automatski)
  • Možete koristiti bilo kad i bilo gde (u kancelariji, kod kuće, bilo gde da Vam zatreba)
  • Nije bitna konfiguracija računara
  • Nije bitan operativni sistem
  • Nije bitna brzina internet protoka
  • Aktivna 24 časa dnevno, 365 dana u godini

Ukoliko ste naš korisnik, prijavite se ovde