Na osnovu člana 119. stav 2. Zakona o radu (»Službeni glasnik RS«, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), kod poslodavca ________________________________ (u daljem tekstu: Poslodavac), ovlašćeno lice iz člana 3. stav 4. Zakona __________________________ (u daljem tekstu: Ovlašćeno lice), dana ___________ 2015. . godine, donosi

 

ODLUKU O DAVANJU NOVOGODIŠNJIH POKLONA DECI ZAPOSLENIH

 

1. Obezbeđuje se i dodeljuje novogodišnji poklon detetu, pastorku ili usvojeniku zaposlenog, u pojedinačnom iznosu od ____________ dinara.

2. Pravo na poklon iz tačke 1. ove odluke ima dete, usvojenik ili pastorak zaposlenog, do navršenih 15 godina života.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Za poslodavca (ovlašćeno lice):

 

 

 

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.