Baza je ažurirana: 02.09.2017. zaključno sa Javnim glasilom 80/2017 od 29.08.2017.

 Zakonodavstvo je prva komponenta portala BazaPropisa.net i sadrži sledeće propise:


U bazi se nalazi više hiljada propisa, i njihov broj se svakodnevno povećava.

Svakodnevno se prate i ažuriraju propisi iz sledećih glasila:

  • Službeni glasnik RS
  • Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik

 

© 2005 - 2016 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.