IZNOS

NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2013. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)

 

Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2013. godinu iznosi 3.642.480 dinara.

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.