IZNOS

MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICA ZA KOJA SE SREDSTVA ZA UPLATU DOPRINOSA OBEZBEĐUJU U BUDŽETU REPUBLIKE ZA 2014. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)

 

Mesečna osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike, za 2014. godinu iznosi 9.106 dinara.

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.