Deprecated: Function get_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/customer/www/bazapropisa.net/public_html/sr/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 133

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/bazapropisa.net/public_html/sr/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 139
UREDBA O UTVRĐIVANjU GODIŠNjEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2018. GODINU

UREDBA

O UTVRĐIVANjU GODIŠNjEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2018. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 29/2018)

 

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2018. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuje se obim i vrste mera kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu i u akvakulturi, obim sredstava za sprovođenje ovih mera, kao i način raspodele sredstava.

Član 3.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, u iznosu koji je utvrđen posebnim aktom Vlade.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

 

GODIŠNjI PROGRAM
MERA ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA
ZA 2018. GODINU

U 2018. godini obaviće se mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu i u akvakulturi.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) u Razdelu 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0006 Posebni podsticaji, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 255.350.000 dinara, od čega je iznos od 140.000.000 dinara, na osnovu Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini („Službeni glasnik RS”, broj 18/18), obezbeđen radi sprovođenja odgajivačkog programa u stočarstvu u 2018. godini.

I. OBIM I VRSTE MERA

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa obaviće se u obimu i u visini jedinične cene utvrđene u tabeli za svaki vid rada, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenih za te namene, i to:

1. MERE ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA
KOD VELIKIH PREŽIVARA

Red.

br.

Naziv mere

Planirani obim za 2018. godinu

Jedinica mere

Cena po jedinici mere/din

Ukupno

Plemenite rase goveda

Simentalska rasa

1.

Selekcijske smotre

60.265

grlo

300

18.079.500

2.

Linearna ocena prvotelki

12.500

grlo

200

2.500.000

3.

Kontrola mlečnosti umatičenih krava

28.000

grlo

2.000

56.000.000

4.

Kontrola bikovskih majki

360

grlo

3.000

1.080.000

5.

Performans test bikova

18

grlo

25.000

450.000

6.

Biološki test bikova

15

grlo

20.000

300.000

7.

Progeni test na tovnost

2

grlo

30.000

60.000

8.

Progeni test na mlečnost

10

grlo

30.000

300.000

9.

Progeni test na telesnu građu

5

grlo

30.000

150.000

UKUPNO:

78.919.500

Holštajn-frizijska rasa

1.

Selekcijske smotre

10.000

grlo

300

3.000.000

2.

Linearna ocena prvotelki

2.000

grlo

200

400.000

3.

Kontrola mlečnosti umatičenih krava

7.000

grlo

700

4.900.000

4.

Kontrola bikovskih majki

100

grlo

3.000

300.000

5.

Performans test bikova

6

grlo

25.000

150.000

6.

Biološki test bikova

3

grlo

20.000

60.000

7.

Progeni test na mlečnost

6

grlo

30.000

180.000

8.

Progeni test na telesnu građu

2

grlo

30.000

60.000

UKUPNO:

9.050.000

SVEGA KOD VELIKIH PREŽIVARA:

87.969.500

Za poslove kontrole od strane glavne odgajivačke organizacije 8% u odnosu na realizovana sredstva (do 86.790.000)

7.037.560

Ukupno

95.007.060

2. MERE ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA
U SVINjARSTVU

Red.

br.

Naziv mere

Planirani obim za 2018. godinu

Jedinica mere

Cena po jedinici mere/din

Ukupno

Plemenite rase svinja

1.

Selekcijske smotre

8.000

grlo

100

800.000

2.

Kontrola produktivnosti umatičenih krmača

9.000

grlo

300

2.700.000

3.

Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova

250

grlo

900

225.000

4.

Odabiranje i kontrola nerastovskih majki

480

grlo

3.000

1.440.000

5.

Performans test nerastova

480

grlo

3.000

1.440.000

6.

Performans test nazimica

6.000

grlo

300

1.800.000

7.

Biološki test nerastova

70

grlo

5.000

350.000

8.

Progeni test nerastova

10

grlo

6.000

60.000

UKUPNO:

8.815.000

SVEGA U SVINjARSTVU:

8.815.000

Za poslove kontrole od strane glavne odgajivačke organizacije 8% u odnosu na realizovana sredstva (do 8.815.000)

705.200

Ukupno

9.520.200

3. MERE ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA KOD SITNIH PREŽIVARA

Red. br.

Naziv mere

Planirani obim za 2018. godinu

Jedinica mere

Cena po jedinici mere/din

Ukupno

Rase ovaca smera meso i meso – vuna

1.

Selekcijske smotre

20.000

grlo

100

2.000.000

2.

Kontrola produktivnosti ovaca

15.000

grlo

300

4.500.000

3.

Performans test ovnova

12

grlo

3.000

36.000

4.

Biološki test ovnova

22

grlo

2.000

44.000

5.

Progeni test ovnova

10

grlo

3.500

35.000

UKUPNO:

6.615.000

Rase ovaca smera meso – mleko – vuna

1.

Selekcijske smotre

15.000

grlo

100

1.500.000

2.

Kontrola produktivnosti ovaca

10.000

grlo

300

3.000.000

3.

Kontrola mlečnosti ovaca

5.000

grlo

1.300

6.500.000

4.

Performans test ovnova

3

grlo

3.000

9.000

5.

Biološki test ovnova

15

grlo

2.000

30.000

6.

Progeni test ovnova

3

grlo

3.500

10.500

UKUPNO:

11.049.500

Koze

1.

Selekcijske smotre

4.000

grlo

100

400.000

2.

Kontrola produktivnosti koza

3.000

grlo

300

900.000

3.

Kontrola mlečnosti koza

2.500

grlo

1.300

3.250.000

4.

Performans test jarčeva

1

grlo

2.800

2.800

5.

Biološki test jarčeva

5

grlo

2.000

10.000

6.

Progeni test jarčeva na mlečnost

1

grlo

3.500

3.500

UKUPNO:

4.566.300

SVEGA KOD SITNIH PREŽIVARA:

22.230.800

Za poslove kontrole od strane glavne odgajivačke organizacije 8% u odnosu na realizovana sredstva (do 23.410.400)

1.778.464

Ukupno

24.009.264

4. MERE ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA KOD KOPITARA

Red. br.

Naziv mere

Planirani obim za 2018. godinu

Jedinica mere

Cena po jedinici mere/din

Ukupno

Rase konja namenjene sportu

Engleski punokrvni konj

1.

Kontrola produktivnosti umatičenih kobila sa poznatim poreklom

140

grlo

3.000

420.000

2.

Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „pepiniere” na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima

10

grlo

16.000

160.000

3.

Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na ergelama

8

grlo

7.000

56.000

4.

Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima

8

grlo

7.000

56.000

5.

Licenciranje pastuva

5

grlo

7.000

35.000

UKUPNO:

727.000

Rase kasača

1.

Kontrola produktivnosti umatičenih kobila sa poznatim poreklom

50

grlo

3.000

150.000

2.

Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „pepiniere” na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima

4

grlo

16.000

64.000

3.

Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima

5

grlo

7.000

35.000

4.

Licenciranje pastuva

5

grlo

7.000

35.000

UKUPNO:

284.000

Lipicaneri

1.

Kontrola produktivnosti umatičenih kobila sa poznatim poreklom

261

grlo

3.000

783.000

2.

Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „pepiniere” na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima

14

grlo

16.000

224.000

3.

Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na ergelama

17

grlo

7.000

119.000

4.

Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima

44

grlo

7.000

308.000

5.

Licenciranje pastuva

11

grlo

7.000

77.000

UKUPNO:

1.511.000

Hladnokrvne rase konja

1.

Kontrola produktivnosti umatičenih kobila sa poznatim poreklom

45

grlo

2.500

112.500

2.

Licenciranje pastuva

7

grlo

7.000

49.000

3.

Selekcijske smotre

80

grlo

400

32.000

UKUPNO:

193.500

Ostale rase konja (arapski konj, engleski polukrvni konj, haflinger, rase poni konja)

1.

Kontrola produktivnosti umatičenih kobila sa poznatim poreklom

60

grlo

3.000

180.000

2.

Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „pepiniere” na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima

5

grlo

16.000

80.000

3.

Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na ergelama

5

grlo

7.000

35.000

4.

Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima

7

grlo

7.000

49.000

5.

Licenciranje pastuva

2

grlo

7.000

14.000

6.

Selekcijske smotre

13

grlo

400

5.200

UKUPNO:

363.200

SVEGA KOD KOPITARA:

3.078.700

Za poslove kontrole od strane glavne odgajivačke organizacije 8% u odnosu na realizovana sredstva (do 3.078.700)

246.296

Ukupno

3.324.996

5. MERE ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U ŽIVINARSTVU

Red. br.

Naziv mere

Planirani obim za 2018. godinu

Jedinica mere

Cena po jedinici mere/din

Ukupno

Plemenite rase živine

1.

Test brojlera

2.000

grlo

150

300.000

2.

Test nosilja konzumnih jaja

2.000

grlo

150

300.000

UKUPNO:

600.000

SVEGA U ŽIVINARSTVU:

600.000

Za poslove kontrole od strane glavne odgajivačke organizacije 8% u odnosu na realizovana sredstva (do 600.000)

48.000

Ukupno

648.000

6. MERE ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U PČELARSTVU

Red. br.

Naziv mere

Planirani obim za 2018. godinu

Jedinica mere

Cena po jedinici mere/din

Ukupno

1.

Kvalitetne priplodne matice iz linija

22.000

grlo

80

1.760.000

2.

Performans test linija

22

linija

30.000

660.000

3.

Progeni test pčelinjih matica

18

linija

35.000

630.000

4.

Selekcija pčela na produktivnost

34

linija

4.500

153.000

5.

Praćenje novih ekotipova pčela

9

linija

30.000

270.000

6.

Test trutovskih majki

7

linija

25.000

175.000

UKUPNO:

3.648.000

SVEGA U PČELARSTVU

3.648.000

Za poslove kontrole od strane glavne odgajivačke organizacije 8% u odnosu na realizovana sredstva (do 3.648.00)

291.840

Ukupno

3.939.840

7. MERE ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA
U AKVAKULTURI

Red.

br.

Naziv mere

Planirani obim za 2018. godinu

Jedinica mere

Cena po jedinici mere/din

Ukupno

Pastrmka

1.

Odabiranje priplodnih matica riba

250

grlo

400

100.000

2.

Obeležavanje matica

250

grlo

350

87.500

3.

Kontrolu produktivnosti umatičenih kalifornijskih pastrmki

230

grlo

200

46.000

4.

Ispitivanje prenošenja osobina na potomstvo odabranih kvalitetnih matica

12

familija

18.000

216.000

5.

Obeležavanje jedinki kandidata za matice

1.000

grlo

300

300.000

6.

Gajenje podmlatka oba pola

11

familija

18.000

198.000

7.

Veštački mrest kalifornijske pastrmke

850

grlo

300

255.000

UKUPNO:

1.202.500

Šaran

1.

Odabiranje priplodnih matica riba

100

grlo

800

80.000

2.

Obeležavanje matica

200

grlo

350

70.000

3.

Kontrolu produktivnosti umatičenih šarana

200

grlo

200

40.000

4.

Ispitivanje prenošenja osobina na potomstvo odabranih kvalitetnih matica

12

familija

40.000

480.000

5.

Obeležavanje jedinki kandidata za matice

800

grlo

300

240.000

6.

Gajenje podmlatka oba pola

16

familija

50.000

800.000

7.

Veštački mrest šarana

300

grlo

300

90.000

UKUPNO:

1.800.000

Autohtone vrste riba

Potočna pastrmka, lipljan, mladica, deverika, šaran divljak, linjak

1.

Odabiranje priplodnih matica riba

300

grlo

600

180.000

2.

Obeležavanje matica

300

grlo

350

105.000

UKUPNO:

285.000

SVEGA U AKVAKULTURI

3.287.500

Za poslove kontrole od strane glavne odgajivačke organizacije 8% u odnosu na realizovana sredstva (do 3.287.500)

263.000

Ukupno

3.550.500

Neophodna sredstva po grupama mera i ukupno

1. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod velikih preživara

95.007.060

2. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u svinjarstvu

9.520.200

3. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod sitnih preživara

24.009.264

4. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod kopitara

3.324.996

5. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u živinarstvu

648.000

6. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u pčelarstvu

3.939.840

7. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u akvakulturi

3.550.500

Ukupno

139.999.860

II. NAČIN RASPODELE SREDSTAVA

1. Podsticaji za sprovođenje odgajivačkih programa raspodeljuju se na sledeći način:

(1) za finansiranje mera za sprovođenje Programa koje vrši osnovna odgajivačka organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima u visini od 100% od iznosa realizovanih sredstava. Dalju raspodelu sredstava i dinamiku korišćenja utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u zavisnosti od obezbeđenih sredstava i vremena obavljanja poslova;

(2) za finansiranje poslova kontrole sprovođenja Programa, koje vrši glavna odgajivačka organizacija, obezbeđuju se u visini od 8% u odnosu na realizovana sredstva iz podtačke (1) ove tačke.

2. Raspodela sredstava na način utvrđen u tački 1. ovog poglavlja vrši se po sprovedenom postupku za ostvarivanje prava na podsticaje, koji se pokreće podnošenjem zahteva za korišćenje podsticaja, i to za:

(1) sprovođenje Programa kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu i akvakulturi;

(2) obavljanje poslova kontrole sprovođenja Programa.

Pravo na podnošenje zahteva za korišćenje podsticaja za namene iz stava 1. podtačka (1) ove tačke ima odgajivačka organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima koja ima sedište na teritoriji Republike Srbije i koja sprovodi odgajivački program na teritoriji Republike Srbije, osim takve organizacije koja sprovodi odgajivački program na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koje ispunjavaju uslove iz čl. 7, 8. i 10. Zakona o stočarstvu, koje su upisane u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima koji vodi Ministarstvo i koje su dostavile u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima odgajivački program za period 2015–2019. godine, overen od strane glavne odgajivačke organizacije, do dana isteka roka za podnošenje zahteva po osnovu ove uredbe.

Pravo na podnošenje zahteva za korišćenje podsticaja za namene iz stava 1. podtačka (2) ove tačke ima glavna odgajivačka organizacija koja ima sedište na teritoriji Republike Srbije, osim takve organizacije koja ima sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koja ispunjava uslove iz člana 9. Zakona o stočarstvu i koja je upisana u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima koji vodi Ministarstvo.

Zahtev za korišćenje podsticaja iz stava 1. ove tačke treba da sadrži:

– naziv, sedište, PIB, matični broj, telefon i žiro račun podnosioca zahteva;

– planirani program mera za sprovođenje odgajivačkog programa u 2018. godini;

– podatke o području na kome će se program sprovoditi;

– podatke o kadrovskoj i tehničkoj opremljenosti za sprovođenje programa sa specifikacijom opreme za obavljanje mera za sprovođenje odgajivačkog programa koju podnosilac zahteva poseduje.

U prilogu zahteva podnosilac zahteva dostavlja:

– kopiju ugovora o radu ili rešenja o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme stručnog lica koje je odgovorno za sprovođenje odgajivačkog programa kod podnosioca zahteva;

– potvrdu da je stručno lice odgovorno za sprovođenje odgajivačkog programa kod podnosioca zahteva.

Podnosilac zahteva može jednim zahtevom ostvariti pravo na korišćenje podsticaja za više namena iz stava 1. ove tačke.

Zahtev za korišćenje podsticaja iz stava 1. ove tačke podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, Nemanjina 22–26, sa naznakom: „ne otvarati”, najkasnije do 27. aprila 2018. godine.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi, kao i zahtevi sa netačnim podacima se ne razmatraju. Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticaja uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik podsticaja.

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.