UREDBA

O RASPODELI PODSTICAJA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2020. GODINI

("Sl. glasnik RS", br. 1/2020, 13/2020, 27/2020, 52/2020, 75/2020, 106/2020, 118/2020, 124/2020, 140/2020 i 152/2020)

 

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2020. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji), u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu.

Član 2.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu u Razdelu 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.1 – Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0005 – Kreditna podrška u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 600.000.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu u Razdelu 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 – Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0001 – Direktna plaćanja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 26.302.800.000 dinara. Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 broj 401-10700/2020 od 18. decembra 2020. godine na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama uvećana su sredstva u iznosu od 600.000.000 dinara. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su u iznosu od 26.902.800.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu u Razdelu 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 – Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 – Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 9.874.856.000 dinara od čega 9.755.000.000 dinara iz izvora 01 i 119.856.000 dinara iz izvora 14. Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 broj 401-10700/2020 od 18. decembra 2020. godine na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama uvećana su sredstva u iznosu od 1.200.000.000 dinara. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su u iznosu od 11.074.856.000 dinara, od čega 10.955.000.000 dinara iz izvora 01 i 119.856.000 dinara iz izvora 14, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu u Razdelu 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 – Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0006 – Posebni podsticaji, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 250.000.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu u Razdelu 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 – Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 4005 – IPARD, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 3.174.000.000 dinara, od čega 224.000.000 dinara budžetskih sredstava i 2.950.000.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu u Razdelu 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 – Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 4005 – IPARD, planirana su sredstva za 2021. godinu u iznosu od 6.294.000.000 dinara, od čega 1.573.500.000 dinara budžetskih sredstava i 4.720.500.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu u Razdelu 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 – Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 4005 – IPARD, planirana su sredstva za 2022. godinu u iznosu od 6.294.000.000 dinara, od čega 1.573.500.000 dinara budžetskih sredstava i 4.720.500.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Član 3.

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 1. ove uredbe iznos od 300.000.000 dinara raspodeljuje se za zahteve po osnovu kreditne podrške iz prethodnih godina, planiranih za isplatu u tekućoj godini.

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 2. ove uredbe iznos od 7.895.901.000 dinara raspodeljuje se za zahteve po osnovu direktnih plaćanja iz prethodnih godina, planiranih za isplatu u tekućoj godini, a koji se odnose na: premiju za mleko; osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju; regrese za đubrivo; podsticaje za genetsko unapređenje kvalitetnih priplodnih mlečnih krava, kvalitetnih priplodnih tovnih krava, kvalitetnih priplodnih ovaca i koza, kvalitetnih priplodnih krmača, roditeljskih kokošaka teškog tipa, roditeljskih kokošaka lakog tipa, roditeljskih ćurki, kvalitetnih priplodnih matica ribe šarana i kvalitetnih priplodnih matica ribe pastrmke; tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinja; krave dojilje; košnice pčela; proizvodnju konzumne ribe; krave za uzgoj teladi za tov; realizaciju podsticaja po rešenjima sudskih presuda.

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe iznos 5.990.255.000 dinara od čega 5.870.399.000 dinara iz izvora 01 i 119.856.000 dinara iz izvora 14 raspodeljuje se za zahteve po osnovu mera ruralnog razvoja iz prethodnih godina, planiranih za isplatu u tekućoj godini, a koji se odnose na:

– podsticaje za mlade poljoprivrednike po konkursu za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019. godini u iznosu od 2.300.000.000 dinara iz izvora finansiranja 01, i

– podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja; podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne biljne poljoprivredne proizvodnje; podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje; podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje; podršku za investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje; podršku investicijama u izgradnju i opremanje objekata; podršku unapređenju kvaliteta vina i rakije i poljoprivredno – prehrambenih proizvoda; kontrolne markice za poljoprivredno – prehrambene proizvode i evidencione markice za vino; nabavku opreme u sektoru mesa, mleka, voća, povrća i grožđa; regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje; organsku biljnu i stočarsku proizvodnju; očuvanje biljnih genetičkih resursa; očuvanje životinjskih genetičkih resursa; očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena; unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima; podršku mladima u ruralnim područjima; uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla; diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na gazdinstvu; pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja; razvoj tehničko – tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju; podršku pružanju saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi; realizaciju podsticaja po rešenjima sudskih presuda u iznosu od 3.690.255.000 od čega 3.570.399.000 dinara iz izvora 01 i 119.856.000 dinara iz izvora 14 .

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 4. ove uredbe iznos od 61.200.000 dinara raspodeljuje se za zahteve po osnovu posebnih podsticaja iz prethodnih godina, planiranih za isplatu u tekućoj godini, a koji se odnose na: podsticaje za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu – mere selekcije; podsticaje za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju (mere i akcije u poljoprivredi); podsticaje za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju; realizaciju podsticaja po rešenjima sudskih presuda.

Član 4.

Sredstva iz člana 2. ove uredbe raspoređuju se za sledeće programske aktivnosti/projekte:

1) direktna plaćanja;

2) mere ruralnog razvoja;

3) kreditnu podršku u poljoprivredi;

4) posebne podsticaje;

5) IPARD podsticaje.

Član 5.

Obim sredstava za direktna plaćanja iznosi 19.006.899.000 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće vrste podsticaja:

1) premiju za mleko u iznosu od 4.000.000.000 dinara;

2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 8.547.314.800 dinara;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, kvalitetne priplodne krmače i nerastove, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice ribe šarana i kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke, u iznosu od 3.208.084.200 dinara;

4) podsticaje za tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinja u iznosu od 2.100.000.000 dinara;

5) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 20.000.000 dinara;

6) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 600.000.000 dinara;

7) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 1.000.000 dinara;

8) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 530.000.000 dinara;

9) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 500.000 dinara.

Član 6.

Direktna plaćanja, u zavisnosti od vrste podsticaja iz člana 5. stav 2. ove uredbe isplaćuju se u odgovarajućim maksimalnim iznosima, i to za:

1) premiju za mleko u iznosu od sedam dinara po litru mleka;

2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 5.200 dinara po hektaru;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;

4) podsticaje za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove u iznosu od 40.000 dinara po grlu;

5) podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve u iznosu od 7.000 dinara po grlu;

6) podsticaje za kvalitetne priplodne krmače i nerastove u iznosu od 15.000 dinara po grlu;

7) podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu;

8) podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu;

9) podsticaje za roditeljske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu;

10) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana u iznosu od 500 dinara po grlu;

11) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu;

12) podsticaje za tov junadi u iznosu od 15.000 dinara po grlu u tovu;

13) podsticaje za tov jagnjadi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;

14) podsticaje za tov jaradi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;

15) podsticaje za tov svinja u iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu;

16) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 40.000 dinara po grlu;

17) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 800 dinara po košnici;

18) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od deset dinara po kilogramu proizvedene ribe;

19) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 20.000 dinara po grlu;

20) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 40% troškova skladištenja.

Član 7.

Direktna plaćanja iz člana 5. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 2. ove uredbe.

Član 8.

Obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja iznosi 5.084.601.000 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za mere ruralnog razvoja koje obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

1) unapređenje konkurentnosti u iznosu od 4.126.078.000 dinara, i to za:

(1) investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 2.339.198.000 dinara, od čega za:

– podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada u iznosu od 488.198.000 dinara, od čega za podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u iznosu od 238.198.000 dinara i za podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze u iznosu od 250.000.000 dinara,

– podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 1.851.000.000 dinara, od čega za podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne biljne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 1.020.000.000 dinara, za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 130.000.000 dinara, za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 500.000 dinara, za investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 50.000.000 dinara, za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata u iznosu od 100.000.000 dinara, za podršku za investicije u nabavku novih traktora u iznosu od 550.000.000 dinara i za podršku investicijama za elektrifikaciju polja u iznosu od 500.000 dinara;

(2) investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva u iznosu od 534.000.000 dinara, od čega za:

– podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije i poljoprivredno–prehrambenih proizvoda u iznosu od 3.000.000 dinara,

– kontrolne markice za poljoprivredno-prehrambene proizvode i evidencione markice za vino u iznosu od 500.000 dinara,

– nabavku opreme u sektoru mesa, mleka i piva u iznosu od 500.000 dinara,

– izgradnju objekata i nabavka opreme u sektoru proizvodnje vina u iznosu od 500.000.000 dinara,

– izgradnju objekata i nabavka opreme u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića u iznosu od 30.000.000 dinara;

(3) upravljanje rizicima (regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje) u iznosu od 1.252.880.000 dinara;

2) podsticaje za očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa u iznosu od 264.000.000 dinara, i to za:

(1) organsku proizvodnju u iznosu od 170.000.000 dinara, od čega za:

– organsku biljnu proizvodnju u iznosu od 70.000.000 dinara,

– organsku stočarsku proizvodnju u iznosu od 100.000.000 dinara;

(2) očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 94.000.000 dinara, od čega za:

– očuvanje biljnih genetičkih resursa u iznosu od 2.000.000 dinara,

– očuvanje životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 90.000.000 dinara,

– očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u iznosu od 2.000.000 dinara;

3) podsticaje za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima u ukupnom iznosu od 25.002.000 dinara, i to za:

(1) unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u iznosu od 1.000 dinara;

(2) podršku mladima u ruralnim područjima u iznosu od 1.000 dinara;

(3) sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu, kao i za uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima u iznosu od 25.000.000 dinara, od čega za:

– podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u iznosu od 5.000.000 dinara,

– podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu u iznosu od 20.000.000 dinara;

4) podsticaje za pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u ukupnom iznosu od 20.000 dinara, i to za:

(1) pripremu lokalnih strategija ruralnog razvoja u iznosu od 10.000 dinara;

(2) sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u iznosu od 10.000 dinara;

5) podsticaje za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja u ukupnom iznosu od 669.501.000 dinara, i to za:

(1) razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u iznosu od 138.320.000 dinara;

(2) podršku pružanju saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi u iznosu od 531.181.000 dinara.

Član 9.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (1) alineja prva – podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja, alineja druga – podrška za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne biljne poljoprivredne proizvodnje, podrška za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje, podrška za investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje, podrška za investicije za izgradnju i opremanje objekata, podrška za investicije u nabavku novih traktora, podtačka (2) alineja prva, druga i treća i tačka 3) podtač. (1) i (3) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 50% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja, odnosno u maksimalnom iznosu od 65% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtač. (1) alineja prva – podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze, alineja druga – podrška za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje i podtač. (2) alineja četvrta i peta ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 60% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (3) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 40% plaćene premije osiguranja, odnosno u maksimalnom iznosu od 45% plaćene premije osiguranja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno u maksimalnom iznosu od 70% plaćene premije osiguranja na području Moravičkog, Zlatiborskog, Podunavskog, Šumadijskog i Kolubarskog upravnog okruga.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 3) podtačka (2) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 75% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtač. (1) alineja druga – podrška investicijama za elektrifikaciju polja ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 90% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (2) alineje prva i treća, tač. 4) i 5) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 100% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (1) alineja prva ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 400% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (1) alineja druga ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 40% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (2) alineja druga ove uredbe isplaćuju se po jedinici mere, i to:

1) podolsko goveče i buša (bikovi, krave i sva grla preko dve godine starosti) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;

2) podolsko goveče i buša (sva grla od šest meseci do dve godine starosti) u iznosu od 18.000 dinara po grlu;

3) podolsko goveče i buša (telad ispod šest meseci starosti) u iznosu od 12.000 dinara po grlu;

4) domaći bivo (bikovi bivoli, bivolice i sva grla preko dve godine starosti) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;

5) domaći bivo (sva grla od šest meseci do dve godine starosti) u iznosu od 18.000 dinara po grlu;

6) domaći bivo (telad ispod šest meseci starosti) u iznosu od 12.000 dinara po grlu;

7) domaći – brdski konj i nonius (sva grla starija od šest meseci) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;

8) balkanski magarac (sva grla starija od šest meseci) u iznosu od 10.000 dinara po grlu;

9) mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka i resavka (priplodne krmače) u iznosu od 12.000 dinara po grlu;

10) mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka i resavka (priplodni nerastovi) u iznosu od 6.000 dinara po grlu;

11) mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka i resavka (priplodne nazimice – sva grla starija od sedam meseci) u iznosu od 4.000 dinara po grlu;

12) ovce rase/soja pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka, lipska, šarplaninska, vlaško vitoroga i karakačanska) i čokanska cigaja (sva grla starija od dvanaest meseci) u iznosu od 4.500 dinara po grlu;

13) balkanska i domaća bela koza (sva grla starija od dvanaest meseci) u iznosu od 4.500 dinara po grlu;

14) živina – somborska kaporka, banatski gološijan, kosovski pevač i svrljiška kokoš (kokice i petlovi) u iznosu od 400 dinara po grlu.

Član 10.

Podsticaji za mere ruralnog razvoja iz člana 8. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe.

Član 11.

Obim sredstava za kreditnu podršku u poljoprivredi iznosi 300.000.000 dinara.

Član 12.

Podsticaji za kreditnu podršku u poljoprivredi iz člana 11. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 1. ove uredbe.

Član 13.

Obim sredstava za posebne podsticaje iznosi 188.800.000 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće posebne podsticaje:

1) podsticaje za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu u iznosu od 144.100.000 dinara;

2) podsticaje za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju (mere i akcije u poljoprivredi) u iznosu od 2.000.000 dinara;

3) podsticaje za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju, u iznosu od 42.700.000 dinara.

Član 14.

Posebni podsticaji iz člana 13. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 4. ove uredbe.

Član 15.

Obim sredstava za IPARD podsticaje iz člana 2. stav 5. ove uredbe iznosi 3.174.000.000 dinara, od čega 224.000.000 dinara budžetskih sredstava i 2.950.000.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja.

Obim sredstava za IPARD podsticaje iz člana 2. stav 6. ove uredbe iznosi 6.294.000.000 dinara, od čega 1.573.500.000 dinara budžetskih sredstava i 4.720.500.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja.

Obim sredstava za IPARD podsticaje iz člana 2. stav 7. ove uredbe za iznosi 6.294.000.000 dinara, od čega 1.573.500.000 dinara budžetskih sredstava i 4.720.500.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja.

Sredstva iz st. 1–3. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima po merama i prema javnim pozivima u skladu sa tabelom rasporeda budžeta za IPARD 2 programa koja je data u Prilogu – TABELA RASPOREDA BUDžETA ZA IPARD 2 PROGRAM, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 16.

Podsticaji iz člana 15. ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu definisanim Sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije i posebnim propisima.

Član 17.

Podsticaji iz člana 15. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 5. ove uredbe.

Član 18.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

 

 

Prilog

 

TABELA RASPOREDA BUDžETA ZA IPARD 2 PROGRAM

 

Mera/Poziv

Odgovarajući ukupan iznos u dinarima za 2020. godinu

Odgovarajući ukupan iznos u dinarima za 2021. godinu

Odgovarajući ukupan iznos u dinarima za 2022. godinu

Mera 1 - Prvi poziv 01

121,453

0

0

Mera 1 Prvi poziv 56

231,364,359

0

0

Mera 1 Drugi poziv 01

4,581,058

0

0

Mera 1 Drugi poziv 56

82,743,175

0

0

Mera 1 Treći poziv 01

21,817,157

50,000,000

75,000,000

Mera 1 Treći poziv 56

643,375,285

150,000,000

225,000,000

Mera 1 Četvrti poziv 01

74,694,804

90,000,000

0

Mera 1 Četvrti poziv 56

907,474,539

270,000,000

0

Mera 1 Peti poziv 01

0

436,375,000

486,375,000

Mera 1 Peti poziv 56

0

1,309,125,000

1,459,125,000

Mera 3 Prvi poziv 01

34,554,528

9,250,000

0

Mera 3 Prvi poziv 56

163,663,584

27,750,000

0

Mera 3 Drugi poziv 01

78,231,000

187,606,250

240,750,000

Mera 3 Drugi poziv 56

264,693,000

187,818,750

722,250,000

Mera 3 Treći poziv 01

10,000,000

600,000,000

477,356,250

Mera 3 Treći poziv 56

656,686,058

1,800,000,000

1,432,068,750

Mera 7 Prvi poziv 01

0

294,018,750

294,018,750

Mera 7 Prvi poziv 56

0

882,056,250

882,056,250

Ukupno:

3,174,000,000

6,294,000,000

6,294,000,000

 

 

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.