Deprecated: Function get_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/customer/www/bazapropisa.net/public_html/sr/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 133

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/bazapropisa.net/public_html/sr/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 139
UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „KROV 2020”

UREDBA

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „KROV 2020”

("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)

 

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „KROV 2020” od 2. do 14. marta 2020. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 1.500.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd, uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „KROV 2020”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana namenjuju se Komesarijatu za izbeglice i migracije, Novi Beograd, Narodnih heroja 4, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.